Home

Photo: Ingar Næss

Kristian Hernes-

pianist, organist og komponist

 

Kristian Hernes har hovedfagseksamen i utøvende klaverspill ved Norges Musikkhøgskole. Han har et bredt virksomhetsområde som utøver, både som solopianist, studiomusiker og organist i Torshov kirke i Oslo. Kristian har akkompagnert en rekke av landets ledende sangere og musikere. Han har fått priser for sine komposisjoner fra Norges Korforbund og Ung Kirkesang, og er også representert som komponist i Norsk Salmebok 2013. Flere av hans komposisjoner, spesielt korverkene,  er fremført i en rekke land i Nord-Amerika og Europa, i Australia og Sør-Afrika. 

 

Kristian Hernes has a Masters degree (classical piano) from the Norwegian Academy of Music. He performs as solo pianist, accompanist for many of the nation's leading artists, studio musician for  recordings/television/motion pictures and organist in Torshov church, Oslo. He has won a number of prizes for his compositions from the Norwegian Choir Association and the Norwegian Association for sacred music. His works, especially his compositions for choir, have been performed in a number of countries in North America and Europe, in Australia and South Africa.