Bio

CV

 

Kristian Hernes: pianist/ organist/ komponist

 

Utdanning:

 

2000- 2002: 2-årig hovedfagsstudium ved Norges Musikkhøgskole (lektor, cand. musicae) Klaverlærer: Sigurd Slåttebrekk

 

1996-2000: 4-årig kandidatstudium fra HIA, Musikkonservatoriet (cand. mag) Klaverlærere: Trygve Trædal og Sigurd Slåttebrekk.

 

1996-2002: Masterclasses + indvividuelle timer med bl.a. pianistene Einar Steen-Nøkleberg, Liv Glaser, John Damgaard, Kevin Kenner, Walter Hautzig m.fl

 

1993-1994: Ettårig elevutveksling i USA gjennom AFS.

 

1992-1996: 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning fra Vågsbygd videregående skole.

 

1994-1996: Klaverundervisning med June Hermansen,

 

1984-1993: Klaverundervisning med Ellen Breen, Kristiansand

 

Praksis som pianist, organist og komponist:     

 

2006: 1. prisvinner i  Norges Korforbunds komponistkonkurranse.

1. og 2. prisvinner i Ung kirkesangs komponistkonkurranse

 

2011: 2. pris i Ung Kirkesangs komponistkonkurranse, 3. pris i 2005, og én av fem prisvinnere i 2010.

 

Utgivelse av CDen "Se solens skjønne lys og prakt " for solo klaver (Lynor). Alle komposisjoner skrevet og fremført av K. Hernes

 

Medlem av TONO (2004) og Norsk Komponistforening (2017). Mottaker av TONO-stipend i 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 og 2018.

 

Bestillingsverk med støtte fra Det norske komponistfond: 'Missa brevis' (2014), 'Ubi caritas' (2016) og 'Canticle of the sun' (2017).

 

Representert som komponist i Norsk salmebok 2013.

 

En rekke komposisjoner urfremført i konsert- og gudstjenestesammenheng, bl.a. til tekster av Johan Falkberget, Henrik Wergeland, Eyvind Skeie, Birgitte Skeie, Oddmund Haugen, Gerd Grønvold Saue, Emil Skatveit, Alf Larsen m.v. Utgivelser på Norsk Musikforlag, Cantando musikkforlag og Gehrmans Musikförlag (Sverige). Korverker er fremført i bl.a. USA, Australia, Sør-Afrika, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Ungarn, Finland, Sverige og Danmark.

 

1994- Tallrike engasjementer som solopianist og akkompagnatør. Oppdragsgivere omfatter bl.a: Barratt-Due Musikkinstitutt, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Kirkelig Kulturverksted, Norsk kulturråd, Nationaltheatret, Dei nynorske festspela, Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet, Helsedepartementet, Kommunaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helsetilsynet, Sosialdirektoratet,  Statoil, NHO, DnB, Fokus Bank, Statkraft, Orkla, Hydro, Yara, Hafslund, Telenor, Den norske Lægeforening, PricewaterhouseCoopers, Laksefestivalen, Ullevål sykehus, Den norske Frimurerorden, Odd Fellow-losjen, Det norske Videnskapsakademi, Vereins- und Westbank , Den norske petroleumsforening, Dark design, Skattedirektoratet, Aker Maritime, Rica-kjeden, Bogstad gård, Norsk Form, Gyldendal Norsk Forlag, Kommuneforlaget, Universitetet i Ås, Arkitekthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, div. Musikkens Venner og Operaens Venner-foreninger, Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, eventbyråene Gyro, Playroom, Trond og Trond, Stageway og impressario Astrid M. Urbye Solorecital i Kulturkirken Jakob i regi av Kirkelig Kulturverksted (2002).

 

Filmmusiker i produksjonen "Tyven, tyven" (2002).

 

1998- Engasjement som studiomusiker og arrangør på CD-innspillinger ved Lynor og Cross Studio.

 

1996- Engasjement i ulike teaterproduksjoner, revyer og cabereter; bl.a. på Agder Teater.

 

1995- Organistvikar i en rekke menigheter i Kristiansand og Oslo (1995-2000).   Vikarierende slottsorganist sommeren 2001. Engasjement som organist i Sagene kirke i Oslo 2000-2002.  Engasjement som organist i Torshov kirke fra november 2002, fast ansatt samme sted fra 2004.